Pages Navigation Menu

HET LANDGOED

Het Landgoed Hemmen kent een lang verleden. Vanaf de 14e eeuw lag er, op de plaats van waar nu de ruïne zichtbaar is, een groot omgracht slot. In 1757 bouwde men op de oude fundamenten van het toenmalige kasteel een statig landhuis “Huis Hemmen” dat in 1945 tijdens de Tweede wereldoorlog werd verwoest. Nu is rondom de ruïne van “het huis” en temidden van 350 ha. land met bos, hoogstamboomgaarden en weilanden een prachtig park in Engelse Landschapsstijl te zien.

De eerste heer van Hemmen was Steven van Lynden, in de tweede helft van de 14e eeuw. Hij behoorde tot één van de aanzienlijkste en oudste adellijke geslachten van Nederland.

Vanaf de jaren ’30 van de 20e eeuw valt het beheer onder Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending, nadat de laatste heer van Hemmen, Frans Godard baron van Lynden van Hemmen (1836-1931) kinderloos was overleden.

Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending

Posted by on sep 4, 2013 in het Landgoed | 0 comments

In 1931 stierf de laatste Heer van Hemmen kinderloos. Hij had het landgoed ondergebracht in een stichting, zodat het als een eenheid kon worden behouden. Ook diende hij zo de kerk en zending. De stichting “Het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending” werd eind jaren twintig opgericht. Opbrengsten uit deze stichting komen ten goede aan de Hemmensche kerk en de zending. Het Lijndensche Fonds beheert nu ruim 700 ha. land in Hemmen en nabije omgeving. Het land, de boerderijen en de meeste huizen worden verpacht of verhuurd. Dit vormt...

verder lezen

Historie

Posted by on sep 4, 2013 in het Landgoed | 0 comments

Het kasteel De eigenaar van het land woonde vroeger op het kasteel. Het landgoed bestond uit landerijen en bos. Hierin jaagden en wandelden de kasteelheren. Het kasteel bestond uit een woonvleugel met aanbouwen en torens. Het was gelegen aan een ommuurd slotplein en kon afgesloten worden met de valbrug. In de 1e helft van de 18e eeuw werd het kasteel door brand verwoest. Onder invloed van rijke vrienden, die in “zeer moderne landhuizen” aan de Vecht woonden, bouwde de toenmalige Heer van Hemmen in 1757 een groot landhuis:...

verder lezen

Projecten

Posted by on sep 4, 2013 in het Landgoed | 0 comments

Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending is opgericht met als doel het landgoed in stand te houden, waarbij de nodige zorg wordt betracht voor het bewaren van de daarin voorkomende landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwetenschappelijke waarden ‘. Vanuit de inkomsten van het landgoed wordt financiële steun verleend aan kerk en zending. Bij het beheer van het landgoed  staat “behoud door ontwikkeling” centraal. Dit betekent dat werkzaamheden op een zodanige wijze worden uitgevoerd dat het oorspronkelijke karakter zoveel...

verder lezen