Pages Navigation Menu

Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending

In 1931 stierf de laatste Heer van Hemmen kinderloos. Hij had het landgoed ondergebracht in een stichting, zodat het als een eenheid kon worden behouden. Ook diende hij zo de kerk en zending.

De stichting “Het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending” werd eind jaren twintig opgericht. Opbrengsten uit deze stichting komen ten goede aan de Hemmensche kerk en de zending. Het Lijndensche Fonds beheert nu ruim 700 ha. land in Hemmen en nabije omgeving. Het land, de boerderijen en de meeste huizen worden verpacht of verhuurd. Dit vormt een groot deel van de inkomsten. De stichting renoveert het landschap zo goed mogelijk. Het park is grotendeels teruggebracht in de oorspronkelijke staat en ter afscherming van ongewenste verstedelijking aan de randen van het landgoed zijn in de afgelopen jaren diverse nieuwe bossen aangeplant.

De stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending is aangemerkt als een zogeheten Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-instelling) hetgeen betekent dat schenkingen aan de stichting aftrekbaar zijn. Meer informatie hierover kunt u hier vinden op de site van de belastingdienst.